Yr ateb i hapusrwydd yw bod yn hael, yn llawenydd, ac i werthfawrogi beth sydd gennoch. Allai ddim gofyn am fwy. Yn bendant dwi wedi mwynhau’r amser ac wedi dysgu shwt  gymaint am fywyd America ac am fy hunan. Mae’r diwedd yn agosáu a dwi’n bwriadu i wneud y gorau ohono gyda fy ffrindiau rhyngwladol.

 

Ar hyn o bryd, dwi’n eistedd yn Starbucks ac mae hi’n 8:30yb. Dwi’n edrych allan trwy’r ffenest ac yn dechrau breuddwydio. Mae’r eira, o’r diwedd, wedi setlo ac fel dwi’n ysgrifennu hwn canai gan drist ond un bwerus. Dwi ffaeli deg a helpu ond mae’r holl atgofion melys dwi wedi creu yn llifo nôl ac yn dechrau cael effaih arnaf ond dwi’n gwneud fy nghorau i ddal fy emosiwn at ei gilydd. Mae pawb eraill yn mynd ymlaen gyda’i bywydau, ond dwi methu helpu ond i deimlo pan fyddai yn mynd nôl i Aberystwyth a’r siawns na fyddaf yn gweld fy ffrindiau rhyngwladol eto. Rydym wedi cytuno, un diwrnod, fe fyddwn ni am deithio i Frasil ac fe fyddwn nhw am ddod i Aberystwyth ymweld â Caroline, Maggie (sydd hefyd yn astudio yno) i aduno.

O beth glywais am Bowling Green (pan ddewisais BG) gan fyfyrwraig, Leah, a ddaeth i astudio yn Aberystwyth am gyfnod y bod Bowling Green yn gymuned glos ac amgylchedd cyfeillgar. Heb unrhyw amheuaeth, mae’r penderfyniad o ddod yma wedi bod yn un o’r peth gorau dwi erioed wedi gwneud ac yn sicr mae’r brifysgol wedi cyflawni’r disgwyliadau hynny

 

Ers i mi gyrraedd yma, mae’r brifysgol wedi bod yn help llaw i’r myfyrwyr rhyngwladol i setlo fewn. Yn ystod ein hamser, mae’r brifysgol, staff o’r swyddfa Astudio dramor a Materion Amlddiwylliannol ac “Global Connection” wedi paratoi amrywiaeth o weithgareddau ac mae yna holl sefydliadau a digwyddiadau i’w gael ar gyfer pobl o ddiwylliannau gwahanol i fod yn rhan ohono. Noson croesawi fyfyrwyr rhyngwladol, Picnic, Potluck wrth Lake Erie, trip siopa, dodrefnai am ddim, ‘Barn dance’, Bwyd gwledig & Noson hwylus ac mae’r rhain ond i gynnwys rhai, ac felly rydyn ni gyd yn teimlo’n freintiedig i wedi gallu treulio ein hamser gyda’r bobl anhygoel yma.

 

Fel y soniais uchod, wythnos diwethaf, fel pob blwyddyn , mae’r WSA (World Student Association) yn trefnu cinio ac adloniant ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol. Ymunodd Global Connection, teulu America a sefydliadau gwahanol ac fe drodd allan yn noson hyfryd. Agorwyd a gorffennwyd y noson gyda 73 yn chwifio mewn balchder mewn i’r neuadd yn ystod y gan “Waving your flag”. Roedd y noson yn cynnwys sioe ffasiwn o ddillad traddodiadol o wledydd gwahanol, cyfieithiad Sbaeneg o gan o’r ffilm Lion King, adrodd stori, ‘swing dance’, cerddoriaeth sacsoffon, dawns Indiaid, can Tseinaidd a pherfformiad ddraig Tseinaidd.

 

Gan edrych nôl, mae’n rhyfeddol i feddwl faint maen nhw wedi gwneud ar gyfer y myfyrwyr rhyngwladol a’r myfyrwyr cyfnewid. Roeddwn eisiau dangos fy ngwerthfawrogiad drwy roi rhywbeth yn ôl iddynt, Pan glywais fod ‘Global Connection’ yn cynnal noson Prosiect Gwasanaeth Cymunedol roeddwn bendant eisiau bod yn rhan ohono. Felly, heno fe fyddai fy ffrind, Hannah, a finnau yn mynd i eglwys Saint John’s i roi bwyd i’r bobl sydd efallai yn ddigartref, eisiau cefnogaeth ychwanegol neu aelodau’r eglwys. Nid yw hyn yn llawer o gymharu i beth a roddwyd i ni ond dwi’n gwybod fy mod i wedi gwneud rhywbeth i helpu eraill sydd yn gwerthfawrogi o’r gefnogaeth hynny.

 

 

 

Leave a reply

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

required