Dwi erioed wedi dathlu Diolchgarwch o’r blaen ond yn fuan roeddwn am ddarganfod allan. Deallaf eu bod yn amser lle mae’r teulu yn dod at ei gilydd am bryd o fwyd ac yn gwerthfawrogi’r hyn sydd ganddynt ond synnais ar y rhai oedd yn anymwybodol ein bod ni ddim yn dathlu hyn ym Mhrydain. Plannwyd fy nhad a finnau i deithio i Efrog Newydd gan fy mod ers talwm wedi torri bol o eisiau mynd yno. Roedd popeth wedi eu trefnu; yr awyren, y ticedi i fynd i Broadway, y bws, hyd yn oed y brecwast. Gwyddant fod Buffalo wedi bod o dan wyth troedfedd o eira ond ni feddyliwyd y byddwn am gael ein heffeithio gan ddaw i Manhattan roeddent yn trafeili. Cafodd fy awyren eu dileu ac ar ôl ychydig o oriau fe gyhoeddwyd y bod wedi ei ganslo. Yn ffodus roedd yna le ar awyren i Chicago ac yna rhaid i mi ddal awyren arall i faes awyr Laguardia ond heb ffon symudol America oedd yn gweithio nac (am ryw reswm) heb Wi-Fi; doedd dim ffordd o allu cysylltu i ddweud fy mod yn rhedeg yn hwyr. Pan gyrhaeddais y gwesty, roedd y jet lag yn amlwg wedi effeithio ar Dad ond pan ddeffrodd; eglurwyd bod ei awyren ef wedi bod yng Nghanada!   Beth bynnag, ar ôl y diwrnod cafwyd ni’n dau; fe ddeffrom fore drannoeth yn gynnar ac yn barod am yr antur oedd o’n blaenau. Ar y ffordd nol o frecwast roedd llu o bobl yn sefyll o gwmpas yn gwylio’r pared Macy wrth i gymeriadau teledu fel Spiderman, Sbounge bob Square pants a Ronald MacDonald; I gyd yn chwyddadwy enfawr wrth iddynt deithio yn hamddenol o amgylch adeiladau Efrog Newydd. Yn hwyrach ymlaen, aethom ar “Circle Line” sef cwch oedd yn trafeili wrth ymyl Statue of Liberty ac o dan bont Brooklyn.

Gan ddeffro bore dydd Gwener, roedd sôn bod ambell i rai yn barod wedi dechrau siopa. Roedd eraill hyd yn oed wedi bod yn siopa ers canol nos. Wrth gwrs, roedd hi’n “Black Friday” ac doedden ni ddim am golli allan chwaith. Cerddom y naw llawr o’r siop ac wedi blino’n lan erbyn y diwedd ond dim ond dwy siwmper prynais ond roedd gan bawb siwtces; gan feddwl y byddent yn sicr am ei lenwi. Ar ôl hynny fe ddaliwyd y bws i fynd i weld Ground Zero, sydd nawr i weld fel dwy dwll sgwâr gyda dŵr yn llifo i mewn a phlac marmor du yn rhedeg o amgylch y ddau ac enwau wedi ysgythru arno o’r rhai a gollwyd eu bywydau.

Fel cerddom tuag at afon Hudson, un ar ôl y llall, daeth dynion mewn siacedi melyn dod ar ein traws. Ymhobman yr ewch, fe fydd pobl yn trio gwerthu gwahanol dripiau a theithiau gwahanol ond ar ôl ychydig o berswâd gan un o’r dynion fe adawodd Dad I mi fynd mewn hofrennydd uwchben Manhattan. Y noson hynny aethom i weld Matilda yn Broadway ac roedd yn werth ei weld.

 

Roedd ein hamser byr yn Efrog Newydd yn agosáu at ei ddiwedd felly ar gyfer ein diwrnod olaf, aethom i gerdded yn Central Park trwy’r bore. Roedd yna deimlad eithaf Nadoligaidd yno yn enwedig wrth weld ceffylau yn tynnu pobl mewn cerbyd a phawb wedi lapio’n gynnes. Gwnaethant ein ffordd nol lawr i’r gwesty cyn cwrdd â chefnder mam sydd bellach yn byw yno a cherdded ar hyd yr High Line cyn tritio ni am bryd o fwyd ym mwyty SoHo. Yna’r noson hynny fe fentres i i Top of the rock a gweld yr olygfa anhygoel wth i’r haul fachlud dros Efrog Newydd. 10805578_897116403632284_5007964506051522799_n

Leave a reply

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

required