Helo bawb

Heledd Wynn

Dwi’n fyfyrwraig o Aberystwyth sy’n astudio at radd mewn Astudiaethau Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth. Dwi’n mwynhau’r cyfryngau creadigol sef y ffilmio, y cynhyrchu a’r golygu. Er fy mod yn astudio fy nghwrs trwy’r iaith Gymraeg sy’n golygu bod mewn grŵp cyfyngedig nid oedd hyn yn rhoi’r cyfle i mi gwrdd â myfyrwyr rhyngwladol, felly dyma un o fy rhesymau i mi benderfynu mynd i astudio dramor.

Felly, ym mis Awst, fe fyddaf yn cyfnewid y semester a fyddaf yn mynd i Brifysgol Bowling Green yn Ohio. Fydd hyn yn galluogi i mi ehangu fy ngorwel, rhoi profiad bythgofiadwy a dysgu am ddiwylliant America.

Dwi’n deall taw fi yw’r person cyntaf o Gymru ac o’r cwrs Ffilm a Theledu Aberystwyth (drwy’r Gymraeg) i fynd i Bowling Green felly fy nhasg i drwy’r blôg fydd annog mwy o Gymry Cymraeg yn ogystal â myfyrwyr eraill i ddewis astudio tramor.

Dwi’n berson anturus ac yn barod i drio unrhywbeth newydd. Yn fy amser sbâr, dwi’n mwynhau dringo wal, eira-fyrddio ac unrhyw fath o weithgareddau dŵr megis syrffio. Hoffaf y cyfle i wneud ychydig o drafeili o amgylch rhai o ddinasoedd America a chymryd rhan mewn mwy o weithgareddau cymdeithasol, sefydliadau a gwirfoddol.

Gobeithio gwnewch chi fwynhau darllen fy blôg a pheidiwch ag oedi i ofyn cwestiynau am fy mhrofiad neu astudio tramor.

Hwyl am y tro

Heledd Xx

Hello everyone

I’m a student from Aberystwyth, studying towards a degree in Film and TV studies at Aberystwyth University. I enjoy creative media such as filming, producing and editing. Even though I study my course through the Welsh language it meant always working in small group and it didn’t give me an opportunity to meet international students which is one of my reason for me to choose to study abroad.

Therefore, in August I will be exchanging a semester and will be going to Bowling Green University in Ohio. This will enable me to broaden my horizon, give me an unforgettable experience as well as learning America’s culture.

I understand that I’m the first person from Wales and from the Film and TV course at Aberystwyth (welsh medium) to go to Bowling Green therefore my task will be through this blog is to encourage more Welsh people as well as other students to choose to study abroad.

I’m very adventurous and always ready to try something different. In my spare time I enjoy rock climbing, snowboarding and water activity such as surfing. I would like to do a bit of traveling in America and take part in more social activities, organisations and volunteering.

I hope you will enjoy reading my blog and don’t hesitate if you have any question about my experience or studying abroad.

Bye for now

Heledd Xx

Read my latest posts:

Heledd on Instagram:

Heledd on Twitter:


One thought on “Heledd

  1. Helo Heledd! Tybed os gai plis wneud cyfweliad drwy skype efo ti am dy brofiad? Hoffwn ei gynnwys fel deunydd marchnata i’r Brifysgol. Oes unrhyw siawns dy fod o gwmpas nos Lun wythnos nesaf? Tybed os alli di fy ebostio ar saj17. Diolch!!! Sara

    Reply

Leave a reply

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

required