Wedi 2 flynedd o wersi, gwaith cwrs ac adolygu… ma’r diwedd ar ddod!  Diwrnod Canlyniadau Lefel A (neu Diwrnod Canlyniadau Safon Uwch i bawb sy’ am fod yn official).  Ma’n anodd creu bo’ 3 mlynedd wedi gwibio heibio ers i mi dderbyn fy nghanlyniade Lefel A.  O’r hyn dwi’n cofio (dechre mynd yn hen erbyn hyn), dyma ‘chydig o dips ar gyfer y diwrnod…

 

Paratoi
Gwnewch yn siwr fod digon o amser ‘da chi ar ddiwrnod y canlyniadau er mwyn medru ffonio Prifysgolion ac i Brifysgolion allu cysylltu â chi.  Gwiriwch eich manylion cyswllt ar UCAS Track, a gwnewch yn siwr eich bod yn rhydd i gadw llygad arno yn ystod y diwrnod mawr.  Mewn byd delfrydol bydd pawb yn cael eu derbyn i’w hoff Prifysgol, ond rhag ofn y byddwch yn gymwys ar gyfer clirio, gwnewch restr o rifau ffôn Clirio eich hoff Brifysgolion.

 

Peidiwch poeni
Dwi’n gwbo – ma’n haws deud na gwneud!  Er gall y canlyniadau liwio trywydd eich bywyd, peidiwch a chynhyrfu.  Ma’n rhy hwyr codi paish fel petai!

 

Cadarnhau eich lle
Os de chi’n llwyddo i gyrraedd gofynion eich cynnig… LLONGYFARCHIADAU!!  Cofiwch fynd ar UCAS Track er mwyn cadarnhau eich lle.

 

Clirio / Clearing
Os nag i chi’n llwyddo i ga’l y canlyniade, dyw hi ddim yn ddiwedd y byd… gall Clearing ddod i’r adwy.  Ma’ Clearing yn fodd i chi fedru canfod llefydd gwag mewn amryw o Brifysgolion.  Os de chi’n ffindo’ch hunan yn y sefyllfa yma, ‘ma croeso i chi gysylltu ‘da ni yma yn Aberystwyth am gyngor a gwybodaeth – http://www.aber.ac.uk/cy/ucasclearing2014/

 

Addasu / Adjustment
Os rydych yn cwrdd, neu’n rhagori ar delerau eich cynnig, mae modd chwilio am Brifysgol arall drwy Adjustment.  Ma’ gwybodaeth am y broses yma ar wefan Prifysgol Aberystwyth ac UCAS.

 

Dathlu
Be bynnag yw’ch canlyniade, cofiwch ddathlu!  De’ chi wedi cyrraedd croesffordd, wedi cwblhau rhan o’ch addysg ac yn barod i wynebu’r byd mawr sy’ tu fas i furiau eich ysgol/coleg chweched.  Wedi’r holl waith caled, de chi’n haeddu dathlu gyda theulu a ffrindiau am weddill y dydd… a’r nos!

 

Pob lwc i bawb ar y 14eg!

Comments are closed.