Waw, pryd oedd y tro diwethaf i mi flogio?

1910523_10152669875364853_2806593973904843338_n
Llythyron cochion yn cynnig croeso cynnes i ‘Steddfod Genedlaethol Sir Gaerfyrddin 2014!

Mae’n flin iawn gennyf am fod mor anwadal yn ddiweddar. Byddwn wrth fy modd yn gallu dweud fy mod wedi bod wrthi’n gweithio’n galed ar fy nhraethawd MPhil, ond yn anffodus, ym, fues  i’r Eisteddfod a chael modd i fyw yn mynychu ymrysonau a stompiau barddol, darlleniadau llenyddol, gigs di-ri (es i weld dros 30 o fandiau gwahanol – mewn wythnos!) a joio gyda fy ffrindiau. Cefais gyfle i ddarllen darn o fy ngwaith rhyddiaith mewn sesiwn yn y Lolfa Lên a bûm yn trafod fy ngwaith gyda fy nghyfarwyddwr ymchwil, Mihangel Morgan, ym mhabell Prifysgol Aberystwyth ddydd Iau, a oedd yn brofiad cyffrous iawn – y tro cyntaf i mi esbonio fy ngwaith ymchwil yn gyhoeddus. (Gobeithio mai nad dyna’r tro olaf, chwaith!)

10559738_10152675893849853_3519502874226342401_n
Carys, Rachel a finnau’n mwynhau yn yr Eisteddfod.

Yr wythnos ddiwethaf, rwyf wedi bod yn ymgymryd â fy rôl fel tiwtor i griw Cymraeg y Brifysgol Haf. Bob blwyddyn, mae’r brifysgol yn cynnig cyfle i bobl ifanc ledled Prydain yn dod i dreulio chwe wythnos ym mis Awst yn cael rhagflas o sut beth yw bywyd yn y brifysgol. Mae hi wedi bod yn gyfle gwych i fi hefyd, ac i ryw raddau dyma’r tro cyntaf i fi draddodi darlithoedd a chynnal seminarau, ac mae’r criw o bump sydd yn fy nosbarth yn griw ffantastig. Rwy’n gobeithio eu bod hwy wedi mwynhau cymaint ag yr wyf innau wedi gwneud!

Yn ogystal â hynny, rwyf wedi bod yn blogio’n frwd ar gyfer fy mhrosiect IAS, gwneud bach o ysgrifennu creadigol (mae angen allbwn arall weithiau!) ac ysgrifennu colofn i Golwg.

Busy bee go iawn!

Wythnos nesaf, mae’r gwaith ymchwil yn fy nisgwyl, a bydd hi’n cymryd gryn dipyn o amser i ddod yn ôl i drefn. Yn ogystal â hynny, rwyf i fod yn symud yn ôl i Aberystwyth i fyw i dŷ newydd, ac felly wrthi’n sortio trwy fy mhethau. Gan ein bod ni’n sôn am brofiadau ‘newydd sbon’, mae’n well i mi ddymuno LLONGYFARCHIADAU MAWR (iawn mewn priflythrennau bras) i bob un o ddarpar-fyfyrwyr Aberystwyth wedi diwrnod canlyniadau. Ac i bawb arall, yn amlwg, ond llongyfarchiadau mwy o faint i chi griw Aber am ddewis prifysgol mor briliant. (Wrth gwrs fy mod i’n ddiduedd…) Gobeithio bod darllen ein blogs ni yn y fan hon yn ddigon i’ch argyhoeddi eich bod wedi gwneud y dewis gorau. Edrychaf ymlaen i’ch gweld ym mis Medi! 🙂

Comments are closed.